Tridinkina gravidita je potvrdená🥳

We are delightfully announcing biggest news, TRIDI'S pregnancy is congirmed🥳

Source of pics: https://rhodesianridgeback.pedigreedatabaseonline.com/ & https://www.facebook.com/

Malika sme si pre náš prvý vrh s Tridi vybrali z dôvodu, že jeho otec Derek bol už dlho mojím veľkým snom, no pri Lee sme mali ešte blízke príbuzenstvo. Navyše na základe zdravotných výsledkov (ridge gén) ku Tridi lepšie pasoval Malik. Malik je neskutočne typovo podobný ako Tridi. Disponuje kompaktným telom, vyváženým predným a zadným uhlením. Malik má priestranný hrudník, ladný pohyb s patričným drajvom. O jeho kvalitách ma presvedčili aj jeho vrhy, ktoré boli viacpočetné, vyrovnané a hlavne zdravé. Malik a Tridi sú nositeľmi génu pre hnedý nos, očakávame vo vrhu hnedonoskov.🤎

We chose MALIK for our first litter with TRIDI because his father DEREK had been my dream for a long time, but there was still close relationship in Lea´s case. Moreover, based on the health results (ridge gene) MALIK was better match for TRIDI. Malik is incredibly similar in type to Tridi. It has a compact body, balanced front and rear angles. Malik has a spacious chest, graceful movement with appropriate drive. I was also convinced of his qualities by his litters, which were numerous, balanced and above all healthy. Both future parents are carriers of liver (brown) nose gene so we are expecting liver nose puppies in the litters🤎

Zahabu Evanisha MALIK
Zahabu Ewanisha Malik in move Learrina
Zahabu Ewanisha Malik Sabine Mull
Learrina Sir of C puppies
124065574_3884646064898833_8607909023596549568_n

Zahabu Ewanisha Malik *MALIK*

https://www.learrina.com/wp-content/uploads/2023/01/Malik--scaled.jpg
Dátum narodenia / D.O.B: 16.06.2017
Otec / Sire: Multi CH. Dream Come True by Qwandoya „Derek“
Matka / Dam: Zahabu Chigani Zaina
výška / height : 67 cm
plnochrupý, nožnicový skus / correct bite, full dentition

Kandidát / Candidate: Champion of Poland

HD A1
ED – OCD – LTV free – L7
SA – negative
DM-N/N
JME-N/N
Hemophilia A & B free
D – Lokus – D/D
B – Lokus B/b
Dominant homozygote (R/R)
RR IVA – N/N
MH-N/N
EOAD-N/N

Chovný pes – bonitácia / breeding license: DZRR / VDH / FCI

Majiteľ / Owner: Sabine Mull (DE)  https://www.rr-chekelea.de/malik/